struna search engine

image shadow

načelo usporedivosti

PDF ispis
definition
 

općeprihvaćeno računovodstveno načelo prema kojemu treba objaviti usporedne informacije za prethodno razdoblje za sve pozicije i iznose u financijskim izvještajima kako bi korisnici financijskih izvještaja mogli usporediti financijske izvještaje za više razdoblja, kao i financijske izvještaje drugih poduzeća

vrela
equivalents
 

english: principle of comparability

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja