struna search engine

image shadow

načelo troška nabave

PDF ispis
definition
 

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da se imovina pri nabavi evidentira po trošku nabave

vrela
synonyms
 

admitted term: načelo nabavne vrijednosti, osnova troška nabave, osnova nabavne vrijednosti

equivalents
 

english: cost principle, principle of purchasing value, principle of acquisition cost

note
 
Smatra se da je glavni nedostatak troška nabave kod imovine koja ima dug vijek upotrebe taj što ne odražava realnu vrijednost te imovine.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja