struna search engine

image shadow

načelo suština važnija od forme

PDF ispis
definition
 

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da je prezentirani ekonomski sadržaj poslovnoga događaja važniji od isključivoga sagledavanja samo pravne forme toga događaja

equivalents
 

english: substance over form principle, substance over form

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja