struna search engine

image shadow

načelo superpozicije

PDF ispis
definition
 

načelo prema kojemu je ukupni odziv dviju ili više fizičkih veličina jednak zbroju odziva pojedinih fizičkih veličina

synonyms
 

admitted term: princip slaganja

equivalents
 

english: superposition principle

note
 
Načelo superpozicije vrijedi za linearne sustave.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici