struna search engine

image shadow

načelo odvojenoga mjerenja pozicija

PDF ispis
definition
 

općeprihvaćeno računovodstveno načelo prema kojemu se pozicije imovine, obveza i kapitala mjere odvojeno

vrela
synonyms
 

admitted term: načelo odvojenoga mjerenja stavki

equivalents
 

english: principle of separate measurement of items

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja