struna search engine

image shadow

načelo odgovornosti države za štetu

PDF ispis
definition
 

načelo razvijeno praksom Suda Europske unije koje određuje da je svaka država članica dužna fizičkim i pravnim osobama nadoknaditi štetu nastalu zbog neizvršavanja svojih obveza iz Ugovora

vrela
synonyms
 

admitted term: načelo odgovornosti države članice za štetu

equivalents
 

english: principle of state liability

german: Grundsatz der Staatshaftung

french: principe de la responsabilité de l'État

note
 
Kao primjeri neizvršavanja obveza iz Ugovora mogu se navesti neprimjena ili pogrešna primjena prava Unije, neispunjenje obveze preuzimanja direktive u nacionalno pravo i dr.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije