struna search engine

image shadow

načelo obračunske jedinice

PDF ispis
definition
 

proračunsko načelo kojim se utvrđuje da se opći proračun EU-a planira i izvršava u eurima te da se računi iskazuju u eurima

vrela
equivalents
 

english: principle of unit of account

german: Grundsatz der Rechnungseinheit

french: principe d'unité de compte

slovene: načelo obračunske enote

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije