struna search engine

image shadow

načelo objektivnosti

PDF ispis
definition
 

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da financijski izvještaji budu objektivno prezentirani u skladu sa stvarnom suštinom poslovnih događaja

vrela
equivalents
 

english: reliability principle, objectivity principle

note
 
Načelo objektivnosti podrazumijeva i nepristranost u izvještavanju, što znači da se financijski rezultat ne smije prezentirati u različitim iznosima različitim interesno-utjecajnim skupinama (npr. dioničarima i Poreznoj upravi). Postojanje dokumentirane knjigovodstvene evidencije pretpostavka je objektivnosti računovodstvenih informacija. (Žager et al., 2016., 142.) Osim komercijalnih revizora načelo objektivnosti moraju poštovati i interni i državni revizori.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja