struna search engine

image shadow

načelo nediskriminacije

PDF ispis
definition
 

načelo prava EU-a koje obuhvaća načelo zabrane diskriminacije i načelo jednakoga postupanja

vrela
equivalents
 

english: principle of non-discrimination

german: Prinzip der Nichtdiskriminierung

french: principe de non-discrimination

subordinate terms
 
načelo jednakoga postupanja, načelo zabrane diskriminacije
note
 
Načelo nediskriminacije proizlazi iz primarnoga i sekundarnoga prava EU-a te sudske prakse Suda Europske unije.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije