struna search engine

image shadow

načelo nastanka događaja

PDF ispis
definition
 

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da se prihodi i rashodi priznaju kad je nastao događaj, a ne kad je novac stvarno primljen ili isplaćen

vrela
context
 
Financijski izvještaji sastavljeni na temelju računovodstvenog načela nastanka događaja informiraju korisnike ne samo o prošlim transakcijama, koje uključuju isplatu i primitak novca, već također i o obvezama koje će se novcem platiti u budućnosti i o imovini za koju će novac biti primljen u budućnosti.
vrela
synonyms
 

admitted term: načelo obračunske osnove, pretpostavka nastanka događaja, računovodstvena osnova nastanka događaja

equivalents
 

english: accrual principle

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja