struna search engine

image shadow

načelo lojalnosti Uniji

PDF ispis
short form
 
načelo lojalnosti
definition
 

načelo prema kojemu su države članice dužne poduzimati sve odgovarajuće mjere opće ili posebne naravi da osiguraju ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Ugovora ili su rezultat akata institucija Europske unije i prema kojemu su dužne olakšavati ostvarivanje zadaća Unije i ne poduzimati nikakve mjere koje bi mogle ugroziti postizanje ciljeva Unije

vrela
equivalents
 

english: principle of loyalty, principle of Union loyalty

german: Prinzip der Loyalitätspflicht

french: principe de loyauté, principe de loyauté envers l'Union

note
 
Prema Josipović (2005: 30) u okviru načela lojalnosti razlikuju se dva podnačela: načelo kooperacije i načelo obzirnoga lojalnog postupanja. Načelo lojalne suradnje uvedeno je Ugovorom iz Lisabona u čl. 4. st. 3. UEU-a i budući da je u skladu s načelom lojalnosti, pojedini ih autori spajaju pod nazivom načelo iskrene suradnje i lojalnosti.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije