struna search engine

image shadow

načelo korespondencije

PDF ispis
definition
 

temeljno načelo koje kaže da nova teorija mora moći objasniti sve pojave koje je znala objasniti i stara, prevladana teorija

equivalents
 

english: correspondence principle

french: principe de correspondance

note
 
Načelo korespondencije primjenjivo je na prijelaz iz klasične teorije u kvantnu teoriju te na prijelaz iz nerelativističke fizike u relativističku fiziku.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici