struna search engine

image shadow

načelo korektnoga izvješćivanja

PDF ispis
definition
 

revizijsko načelo koje obvezuje revizora da se suzdrži od izražavanja mišljenja svaki put kad za to ne postoji mogućnost

vrela
synonyms
 

admitted term: načelo korektnoga izvještavanja

equivalents
 

english: principle of correct reporting, principle of fair reporting

note
 
Najčešća prepreka za izražavanje revizijskoga mišljenja jest nemogućnost pristupa potrebnoj dokumentaciji, tj. ograničenje obujma revizijskoga ispitivanja. (Sever Mališ et al., 2012., str. 70.)
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja