struna search engine

image shadow

načelo jednakoga postupanja

definition
 

načelo prava EU-a prema kojemu se prema državljanima svih država članica mora u svakoj državi članici postupati kao i prema domaćim državljanima, osim ako Ugovorima nije što posebno određeno

vrela
context
 
Iz zabrane diskriminacije na temelju državljanstva proizlazi i pravilo da se prema državljanima svih država članica mora u svakoj državi članici postupati kao i prema domaćim državljanima osim ako Ugovorom nije što posebno određeno (načelo jednakog postupanja, Gleichheitgrundsatz, das Prinzip der Inländergleichbehandlung, the principle of equal treatment).
vrela
equivalents
 

english: principle of equal treatment

german: Grundsatz der Gleichbehandlung, Prinzip der Inländergleichbehandlung

french: principe de l'égalité de traitement

classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije