struna search engine

image shadow

načelo dosljednosti

PDF ispis
definition
 

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva dosljednu primjenu pravila i postupaka usvojenih za potrebe sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja

vrela
context
 
Načelo dosljednosti zahtijeva da dužina izvještajnih razdoblja, i bilo koja razlika u izvještajnim datumima, budu dosljedni iz razdoblja u razdoblje.
vrela
synonyms
 

admitted term: načelo konzistentnosti

equivalents
 

english: consistency principle

note
 
Načelo dosljednosti preduvjet je usporedivosti financijskih izvještaja. U određenim se slučajevima računovodstvene politike mogu mijenjati, ali tada u financijskim izvještajima treba obrazložiti razloge promjene i kvantificirati njihov utjecaj na rezultat poslovanja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja