struna search engine

image shadow

načelo bilančnoga kontinuiteta

PDF ispis
definition
 

općeprihvaćeno računovodstveno načelo prema kojemu početna bilanca za svaku poslovnu godinu odgovara zaključnoj bilanci prethodne godine

vrela
synonyms
 

admitted term: načelo početne bilance, bilančni kontinuitet

equivalents
 

english: principle of balance continuity, principle of balance sheet continuity

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja