struna search engine

image shadow

Načela važećega ugovornog prava EZ-a

name
definition
 

načela i pravila koja sistematično objedinjuju i predstavljaju na razini Europske unije već usklađeno i ujednačeno ugovorno pravo radi uspostavljanja zajedničkih pojmova europskoga građanskog prava

vrela
proposed term (IHJJ)
 
Načela vrijedećega ugovornog prava EZ-a
synonyms
 

slang: Acquis načela

equivalents
 

english: Principles of the Existing EC Contract Law

german: Grundregeln des bestehenden Vertragsrechts der Europäischen Gemeinschaft

french: Principes de l'acquis communautaire en droit des contrats

italian: Principi di diritto comunitario in materia di contratto

note
 
Budući da su Načela važećega ugovornog prava EZ-a rezultat rada Europske istraživačke skupine važećega privatnog prava EZ-a koja je poznata i pod imenom Acquis grupa, i sama se načela nazivaju Acquis načela (Acquis Principles). Ona čine izvor za izradbu Zajedničkoga referentnog okvira, a sastojat će se od triju dijelova, od kojih je treći dio objavljen s komentarima 2007. godine.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije