struna search engine

image shadow

Načela europskoga ugovornog prava

name
definition
 

načela kojima se želi potaknuti intenzivnije usklađivanje europskoga privatnog prava

vrela
synonyms
 

slang: Landova načela

equivalents
 

english: Principles of European Contract Law

german: Prinzipien des europäischen Vertragsrechts

french: Principes du droit européen des contrats

italian: Principi di diritto europeo dei contratti

abbreviations and acronyms
 

english: PECL

note
 
Načela europskoga ugovornog prava rezultat su rada Komisije za europsko ugovorno pravo koja je osnovana na inicijativu profesora Ole Landa iz Kopenhagena (Landova komisija), stoga su poznata i pod nazivom Landova načela. Načela europskoga ugovornog prava imaju tri dijela koja su nastajala u više stadija. Prvi je dio nastajao u razdoblju od 1982. do 1995. godine i obuhvaća 59 članaka. Drugi je dio nastajao u razdoblju od 1992. do 1999. godine i obuhvaća 73 članka. Treći je dio nastajao u razdoblju od 1997. do 2002. godine i obuhvaća 69 članaka.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije