struna search engine

image shadow

načela dizajna

PDF ispis
definition
 

temeljni zahtjevi koje mora zadovoljiti svaki dobar proizvod

equivalents
 

english: design principles

german: Designprinzipien

note
 
U načela dizajna ubrajaju se funkcionalna načela, estetska načela, tehničko-tehnološka načela, ljudska načela, gospodarska načela, ekološka načela, ergonomska načela, socijalno-psihološka načela i ostala načela koja su značajna za dobar proizvod.
classification
 

polje: dizajn
projekt: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja