struna search engine

image shadow

naboj jezgre

PDF ispis
definition
 

električni naboj jednak umnošku broja protona u atomskoj jezgri i elementarnoga naboja

equivalents
 

english: nuclear charge

french: charge du noyau

equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici