struna search engine

image shadow

muskarin

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

veoma toksičan alkaloid u trulim ribama i nekim vrstama gljiva koji u toksičnim dozama izaziva sijaloreju, lakrimaciju, mučninu, povraćanje, cirkulatorni šok i smrt

vrela
equivalents
 

english: muscarine

german: Muskarin

italian: muscarina

classification
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: farmakologija
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje, Hrvatsko farmakološko nazivlje