struna search engine

image shadow

mosni krug

PDF ispis
definition
 

strujni krug od četiriju sastojnica koje se postavljaju u kutove kvadrata s ulazima na dvjema dijagonalnim sastojnicama i izlazima na drugim dvjema dijagonalnim sastojnicama

synonyms
 

admitted term: mostovni krug

equivalents
 

english: bridge circuit

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici

source
 

new term: Mislav Cvitković