struna search engine

image shadow

Morseova potencijalna energija

PDF ispis
definition
 

potencijalna energija uzajamnoga djelovanja koja je karakteristična za međudjelovanje atoma u dvoatomnoj molekuli

synonyms
 

slang: Morseov potencijal

equivalents
 

english: Morse potential energy, Morse potential

french: potentiel de Morse, énergie potentielle de Morse

symbol
 
equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici