struna search engine

image shadow

monokromator

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

kristal s pomoću kojega se prema detektoru propušta samo monokromatsko zračenje

equivalents
 

english: monochromator

subordinate terms
 
monokromator s ravnim kristalom, monokromator sa svinutim kristalom
note
 
U rendgenskom području monokromator radi na osnovi kutnoga razlučivanja difraktiranoga zračenja.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici