struna search engine

image shadow

monetarna stavka

PDF ispis
definition
 

jedinica valute koju posjeduje poduzeće te imovina i obveze koje će biti primljene ili plaćene u utvrđenome ili utvrdivome broju jedinica valute

vrela
synonyms
 

admitted term: novčana stavka

equivalents
 

english: monetary item

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja