struna search engine

image shadow

moment tromosti

PDF ispis
definition
 

veličina koja opisuje tromost kojom se čestica ili kruto tijelo koje rotira odupire promjeni gibanja

synonyms
 

admitted term: moment inercije, moment ustrajnosti

equivalents
 

english: moment of inertia, rotational inertia

french: moment d'inertie

equation
 
note
 
Iskazuje se kao integral umnoška kvadrata udaljenosti od osi i elementa mase preko ukupnoga obujma tijela. Za česticu koja se vrti po kružnici to je umnožak mase čestice s kvadratom polumjera kružnice.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici