struna search engine

image shadow

moment sile

PDF ispis
definition
 

vektorski umnožak radijvektora hvatišta sile i sile, uzrok kutnoga ubrzanja čestice ilii tijela

synonyms
 

slang: zakretni moment

equivalents
 

english: torque, moment of force

french: moment de force

equation
 
note
 
Prema drugom Newtonovu zakonu za rotaciju moment sile jednak je derivaciji zamaha po vremenu.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici