struna search engine

image shadow

molna masa

PDF ispis
definition
 

masa jednoga mola nekoga kemijskog spoja ili tvari

equivalents
 

english: molar mass

symbol
 
equation
 
note
 
Molna masa umnožak je relativne molne mase, Avogadrove konstante i atomske jedinice mase.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici