struna search engine

image shadow

Moiréova slika

PDF ispis
definition
 

slika koja se sastoji od svijetlih i tamnih pruga nastala prolazom svjetlosti kroz dvije optičke rešetke koje nemaju jednaku orijentaciju ili konstantu rešetke

equivalents
 

english: Moiré pattern

note
 
Moiréova je slika analogna, a nastaje prolazom elektronskoga snopa kroz dvije kristalne faze različite orijentacije ili periodičnosti.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici