struna search engine

image shadow

model nasumičnoga šetača

PDF ispis
definition
 

fizički model u kojemu se neka fizička pojava uspoređuje s nasumičnom šetnjom kako bi se opisala njezina svojstva

equivalents
 

english: random walk model

note
 
Model nasumičnoga šetača primjenjuje se primjerice za opis Brownova gibanja ili difuzije.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici