struna search engine

image shadow

model crvolika lanca

PDF ispis
definition
 

model koji opisuje sva stanja lanca između savršeno savitljiva lanca i savršeno kruta štapa

equivalents
 

english: worm-like chain model

note
 
Predložili su ga 1949. godine Kratky i Porod.
classification
 

polje: fizika
grana: biofizika i medicinska fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici