struna search engine

image shadow

mjera praćenja poslovanja

PDF ispis
definition
 

obveza koju sudionici koncentracije poduzetnika moraju provesti kako bi koncentracija bila dopuštena, a koja se odnosi na postupanje poduzetnika na određen način nakon provedbe koncentracije

equivalents
 

english: behavioural measure, behavioural remedy, behavioural commitment, non-divestiture remedy

german: Verhaltenszusage

french: mesure comportementale

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije

source
 

source of term: Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, Narodne novine, br. 122/03 i 79/09.