struna search engine

image shadow

mirovna operacija

definition
 

operacija u kojoj se nepristrano upotrebljavaju diplomacijska, civilna i vojna sredstva, obično u skladu sa svrhom i načelima Povelje Ujedinjenih naroda da bi se uspostavio ili održao mir

synonyms
 

admitted term: operacija potpore miru

equivalents
 

english: peace support operations

subordinate terms
 
humanitarna operacija, izgradnja mira, nametanje mira, održavanje mira, sprečavanje sukoba, uspostavljanje mira
classification
 

polje: sigurnosne i obrambene znanosti
grana: vojna doktrina
projekt: Hrvatsko vojno nazivlje