struna search engine

image shadow

mineralni kaučuk

PDF ispis
definition
 

smjesa dobivena iz naftnoga asfalta koja se upotrebljava kao sredstvo za poboljšanje ljepljivosti, omekšavalo ili ekstender

vrela
equivalents
 

english: mineral rubber

german: Mineralkautschuk

french: caoutchouc minéral

note
 
Naziv je sporan jer radi se o mineralu, a ne o kaučuku.
classification
 

polje: kemijsko inženjerstvo
projekt: Elektronički rječnik polimerstva – hrvatsko-englesko-njemački