struna search engine

image shadow

metoda udjela

PDF ispis
definition
 

računovodstvena metoda kojom se ulaganje ili udjel prvotno iskazuje po trošku i zatim usklađuje da bi se obuhvatile promjene nastale u ulagateljevu udjelu u neto imovini poduzeća koji je predmetom ulaganja nakon stjecanja

vrela
equivalents
 

english: equity method

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja