struna search engine

image shadow

metoda standardnih troškova

PDF ispis
definition
 

metoda mjerenja troškova zaliha prema kojoj se trošak zaliha utvrđuje prema standardnim cijenama

synonyms
 

admitted term: metoda standardnoga troška

equivalents
 

english: standard cost method, standard costing

note
 
Metoda standardnih troškova primjenjuje se u praksi jer do utroška ili prodaje zaliha katkad dolazi prije nego što se u računovodstvenim evidencijama utvrdi stvarni trošak nabave s obzirom na to da sve fakture kojima se dokazuje stvarni trošak nabave zaliha nisu pristigle u poduzeće ili nisu proknjižene.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja