struna search engine

image shadow

metoda sastavljanja računa dobiti i gubitka

PDF ispis
definition
 

metoda koja određuje način prezentiranja poslovnih rashoda u računu dobiti i gubitka

synonyms
 

admitted term: forma iskazivanja računa dobiti i gubitka

equivalents
 

english: form of income statement analysis, method of preparing income statement

subordinate terms
 
metoda prodanih učinaka, metoda ukupnih troškova
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja