struna search engine

image shadow

metoda prodanih učinaka

PDF ispis
definition
 

metoda sastavljanja računa dobiti i gubitka u kojoj se rashodi prikazuju prema njihovoj funkciji ili metodi troškova prodaje

vrela
synonyms
 

admitted term: metoda razvrstavanja rashoda po funkciji

equivalents
 

english: function of expense method, cost of sales method

note
 
Sukladno metodi prodanih učinaka subjekt mora prikazati barem troškove prodaje odvojeno od ostalih rashoda. Tom se metodom korisnicima daju korisniji podatci u odnosu na metodu razvrstavanja rashoda prema vrsti, no podjela troškova prema funkcijama može zahtijevati proizvoljno raspoređivanje i znatno prosuđivanje.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja