struna search engine

image shadow

metoda ponderiranoga prosječnog troška

PDF ispis
definition
 

metoda obračuna utroška zaliha prema kojoj se trošak zaliha utvrđuje množenjem prosječne ponderirane cijene i utrošene količine zaliha

synonyms
 

admitted term: metoda ponderiranih prosječnih cijena, metoda prosječnih cijena

equivalents
 

english: average cost method

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja