struna search engine

image shadow

metoda obračuna utroška zaliha

PDF ispis
definition
 

metoda koja se primjenjuje za utvrđivanje troškova zaliha izdanih sa skladišta u proizvodnju ili prodanih kupcu

equivalents
 

english: formulas for calculating the cost of inventories

note
 
Metode dopuštene prema Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja (MRS 2 - Zalihe) jesu metoda FIFO i metoda prosječnih ponderiranih troškova.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja