struna search engine

image shadow

metoda obračuna amortizacije

PDF ispis
definition
 

metoda koja se primjenjuje za utvrđivanje troška amortizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u obračunskome razdoblju

synonyms
 

admitted term: metoda amortizacije

equivalents
 

english: amortization method, depreciation method

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja