struna search engine

image shadow

metoda FIFO

PDF ispis
definition
 

metoda obračuna utroška zaliha prema kojoj se zalihe koje su prve kupljene ili proizvedene prve razdužuju sa zaliha pri utrošku u proizvodnji ili prodaji kupcu

synonyms
 

not recommended term: FIFO metoda

equivalents
 

english: first in first out method

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja