struna search engine

image shadow

međuvladina konferencija

PDF ispis
definition
 

konferencija na kojoj vlade država članica EU-a, uz sudjelovanje EK-a i predstavnika EP-a, vode pregovore čiji su ishod obično promjene u pravnim i institucijskim strukturama te u sadržaju Osnivačkih ugovora do stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona

equivalents
 

english: Intergovernmental Conference

german: Regierungskonferenz

french: conférence intergouvernemental

slovene: medvladna konferenca

abbreviations and acronyms
 

croatian: MVK

english: IGC

french: CIG

note
 
Međuvladina konferencija upotrebljava se i kao naziv za bilateralne pregovore između država kandidatkinja i država članica o punopravnome članstvu u EU-u. Nakon usvajanja Ugovora iz Lisabona MVK je zamijenjena konferencijom predstavnika vlada država članica s izmijenjenim ovlastima.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije