struna search engine

image shadow

Međunarodni standardi financijskoga izvještavanja

name
PDF ispis
definition
 

međunarodni računovodstveni standardi koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB)

equivalents
 

english: International Financial Reporting Standards

abbreviations and acronyms
 

croatian: MSFI

note
 
Međunarodni standardi financijskoga izvještavanja dio su međunarodnih računovodstvenih standarda u širem smislu, zajedno s Konceptualnim okvirom, Međunarodnim računovodstvenim standardima u užem smislu i Tumačenjima. Srednji i veliki poduzetnici te subjekti od javnoga interesa u Republici Hrvatskoj dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskoga izvještavanja (Zakon o računovodstvu, NN 120/16).
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja