struna search engine

image shadow

Međunarodna zrakoplovna karta

name
PDF ispis
definition
 

zrakoplovna navigacijska karta u mjerilu 1 : 1 000 000 koju izdaje Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo

equivalents
 

english: World Aeronautical Chart

german: Weltluftfahrtskarte

french: carte aéronautique du monde

abbreviations and acronyms
 

english: WAC

classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik