struna search engine

image shadow

Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru

name
PDF ispis
short form
 
konvencija SOLAS
definition
 

međunarodna konvencija o utvrđivanju sposobnosti pomorskih brodova za plovidbu u međunarodnome prometu radi zaštite putnika, posade i ostalih osoba zaposlenih na brodu

vrela
synonyms
 

not recommended term: SOLAS konvencija

equivalents
 

english: International Convention on Safety of Life at Sea

abbreviations and acronyms
 

english: SOLAS

classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja