struna search engine

image shadow

Međunarodna hidrografska organizacija

name
PDF ispis
definition
 

organizacija koje se brine o usklađivanju djelatnosti nacionalnih hidrografskih instituta, postizanju istolikosti u pomorskim kartama i drugim publikacijama o plovidbi, podupire usvajanje najboljih metoda u obavljanju i uporabi hidrografskih mjerenja te promiče znanost u području hidrografije i tehničkih sredstava koja se upotrebljavaju u oceanografskim mjerenjima

vrela
equivalents
 

english: International hydrographic organisation

german: Internationale Hydrographische Organisation

french: Organisation hydrographique internationale

classification
 

polje: geofizika
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja