struna search engine

image shadow

materijalni sadržaj kontnoga plana

PDF ispis
definition
 

redoslijed naziva i šifri konta u kontnome planu

equivalents
 
subordinate terms
 
bilančni materijalni sadržaj kontnoga plana, funkcionalni materijalni sadržaj kontnoga plana, kombinirani materijalni sadržaj kontnoga plana
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja