struna search engine

image shadow

materijalna pogreška

PDF ispis
definition
 

knjigovodstvena pogreška koja nastaje kada poslovni događaj nije proknjižen ili je neispravno proknjižen

vrela
context
 
Za razliku od formalnih, materijalne pogreške puno su složenije i puno se teže otkrivaju. Materijalne pogreške mogu nastati u nekom od sljedećih slučajeva: a) poslovni događaj nije uopće proknjižen, djelomično je knjižen ili je knjižen dva ili više puta, b) iznos s knjigovodstvene isprave nekorektno je prenesen u poslovne knjige, c) knjiženje je izvršeno na krivom kontu, d) konta su ispravna, ali strane konta nisu (zamijenjene dugovna i potražna strana).
vrela
synonyms
 

admitted term: pogreška materijalne prirode

equivalents
 

english: material error

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja