struna search engine

image shadow

materijalna metoda

PDF ispis
definition
 

revizijska metoda intenziteta ispitivanja kojom se ispituje suštinska i sadržajna točnost te opravdanost i cjelovitost poslovnih promjena

vrela
context
 
U slučaju interne revizije materijalnom metodom, slično kao i kod revizije financijskih izvještaja, ispituje se neki relevantan aspekt poslovanja poduzeća (objekt revizijskog ispitivanja - poslovna funkcija, služba, proces, aktivnost i sl.) radi utvrđivanja stupnja njegove usklađenosti s unaprijed definiranim kriterijem za ocjenu (interni standardi i proračuni, zakonski propisi, interni pravilnici i normativni akti).
vrela
equivalents
 

english: material method

note
 
Temeljni je cilj materijalne metode ispitivanje realnosti procjene elemenata financijskih izvještaja, pri čemu je naglasak na ispitivanju problematike odabira i dosljedne primjene računovodstvenih politika.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja